Tag: ประสิทธิภาพในการทำงาน

ค่านิยมล้าสมัยบริษัทไทยกับการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

จากการวิจัยกว่า 150 ปีพบว่าการทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ในขณะที่เวลาทำงานน้อยลงพนักงานจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิทยาศาสต์เฉพาะทางหรือทำวิจัยถึงร้อยกว่าปีเพื่อสังเกตุผลลัพธ์ดังกล่าว หากภายใน 1 ปี คุณทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง 6 วันต่อสัปดาห์ ต้องออกจากบ้านตั้งแต่ เช้าเพื่อเลี่ยงรถติด พอกลับถึงบ้านก็ดึกเพราะรถติดอยู่ดี

ลองคิดดูว่า

  • 24 ชั่วโมงใน 1 วัน คุณมีเวลาส่วนตัวกี่ชั่วโมงถ้าไม่รวมเวลาพักผ่อนของคุณ? 
  • คุณมีเวลาดูแลสุขภาพออกกำลังกายหรือไม่?
  • คุณมีเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนเก่าจากมหาวิทยาลัยหรือไม่?
  • คุณมีเวลาให้แฟน คู่สมรส หรือพ่อแม่ และคนที่คุณต้องตูแลหรือไม่?
  • ปีหนึ่งคุณมีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนจิตใจ สูดอากาศบริษัทที่ต่างจังหวัดบ่อยแต่ใหน?

ถ้าคุณรักงานของคุณเหลือเกินและไม่ได้แคร์อ่ะไรมากก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าคุณต้องทำงานเกินเวลาโดยที่ไม่มีทางเลือกเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบ หรือความรู้ประสบการณ์น้อยหางานยาก และยิ่งไปกว่านั้นบริษัทส่วนใหญ่(ในไทย) มีนโยบายให้ทำงานเกินกำลังในแต่ละวันก็จำใจที่จะต้องทำตามหน้าที่ กลับถึงบ้านก็นอนพักไม่ได้ออกไปไหน ตื่นเช้ามาก็ต้องรีบออกไปทำงาน หยุดวันอาทิตย์ทำงานบ้านก็หมดไปอีก 1 วัน เช้ามาก็ทำงานอีกแล้ว เป็นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้คุณเหนื่อยล้า ท้อแท้ ไม่มีกำลังใจทำงาน ขาดความกระตือรือล้น เกิดความเครียดสะสม และส่งผลเสียต่อความคิดและเกิดทัศนคติเชิงลบในระยะยาวในที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ John P. Trougakos จากมหาวิทยาลัย Toronto Scarborough และ the Rotman School of Management กล่าวว่าพนักงานที่ทำงานต้องได้รับโอกาสที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวและออกห่างจากงานบ้างเพื่อที่จะให้ร่างกายและจิตใจได้พักฟื้นอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป ให้เขาได้มีเวลาออกกำลังกาย มีเวลาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง และใช้เวลากับครอบครัวให้คุ้มค่าบ้าง ถ้าคุณรู้สึกวิงเวียนปวดหัวและเหนื่อยล้าจากการทำงาน คุณควรจะใช้พักและไม่ฝืนทำต่อไปจนกับทบกระทั่งกับจิตใจของคุณ ในขณะเดียวกันรัฐบาลอังกฤษก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า พนักงานไม่จำเป็นต้องทำงานให้ถึง 48 ชั่วโมง/สัปดาห์ นอกจากว่าคุณเลือกที่จะทำเอง แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว ทางเลือกของพนักงานระดับปฎิบัติก็ยังถือว่าน้อยมาก กล่าวง่ายๆก็คือมีทางเลือกอยู่ 3 ทาง คือ ทำธุรกิจส่วนตัว ตกงาน หรือทำงานตามที่บริษัทนายจ้างกำหนด ถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็คงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกเหนือจากนี้แล้ว

ในช่วงทั้งศตวรรษที่ 20 แรงงานชาวอเมริกันไม่เคยรู้ถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดขึ้น จนกะทั่งได้มีการสำรวจอย่างจริงจังจึงพบว่าคนที่ทำงานเกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลร้ายแรงต่อความฉลาดทางปัญญา อันตราย และทำให้เกิดความสูญเสีย และยิ่งไปกว่านั้นไม่มีความสามารถด้านการบริหารจัดการอย่างแรง แต่ในขณะผู้ที่ทำงานต่ำกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีสถิติการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือล้นในการทำงานสูง จนเป็นเหตุให้บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศพัฒนาแล้ว หรือประเทศในแถบตะวันตกมีแนวโม้นในการลดเวลาการทำงานของพนักงานลงไปเป็นอย่างมาก

แต่ในขณะเดียวกันประเทศด้อยพัฒนา หรือประเทศที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะแถบเอเชีย เช่น อินเดีย จีน ฮ่องกง กัมพูชา และ ไทย เป็นต้น ยังไมค่านิยมในการทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวันอยู่ และมีอัตราเพิ่มขึ้นอีกด้วย การที่บริษัทหลายแห่งปรับเวลาให้พนักงานต้องทำงานมากกว่า 6 วัน คงจะดูเป็นเรื่องปกติภายในสังคมไทย จากสถิติพบว่า บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนใหญ่สัญชาติไทย รวมไปถึงบริษัทขนาดใหญ่บางบริษัท มีนโยบายปรับให้พนักงานทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หรือบางบริษัทให้พนักงานทำงาน 5 วัน แต่ทำมากกว่า 9 ชั่วโมง/วัน โดยอ้างว่าทำเพื่อชดเชยวันเสาร์ และให้เหตุผลว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท และเป็นการทำงานตามเวลาสูงสุดตามที่รัฐบาลกำหนดคือ 48 ชั่วโมง/สัปดาห์ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีการปรับฐานโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานแต่อย่างใด และยิ่งไปกว่านั้นบางบริษัทไม่มีแม้แต่นโยบายการจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานเมื่อพนักงานต้องทำงานล่วงเวลา ซึ่งในทางทฤษฎีถือได้ว่าผิดกฎหมายแรงงาน

ถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการหรือผู้บริหารบางคนอาจจะคิดว่าการให้พนักงานทำงานให้กับบริษัทได้มากที่สุดโดยการเพิ่มเวลาในการทำงาน เป็นการเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยไม่ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่ม ถ้าถามว่าคิดแบบนี้ผิดหรือไม่? มันก็ไม่ผิดที่ผู้ประกอบการหลายคนอาจจะมีความคิดในลักษณะนี้ แต่แนวคิดแบบนี้เป็นการคิดทางเดียว! ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงผลเสียระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรได้ แล้วผลเสียที่ว่าคืออ่ะไรล่ะ? ก็เช่น การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพนักงานเหนื่อล้าจากความเครียดละสม และขาดความกระตือรือล้นในการทำงาน ทัศนคติต่อองค์กรเป็นไปในทางลบ ทำให้เกิด Turnover สูง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์ปล่าว และพนีกงานหาข้ออ้างในการลาหยุดบ่อยเกินความจำเป็น เป็นต้น

ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่การทำให้พนักงานทำงานให้คุณได้มากที่สุด แต่ทำงานให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความรักและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรมากที่สุด คำนึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงาน และยิ่งไปกว่านั้น คนทุกคนย่อมต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร คุณรู้หรือไม่ว่าพนักงานของคุณตั้งใจหรือจำใจทำงานให้คุณ? พนักงานรักองค์กรของคุณจริงๆไหมทำงานมีความสุขหรือไม่? แล้วคุณให้เวลาและความยืดหยุ่นกับชิวิตส่วนตัวของพนักงานมากพอรึยัง


Credit:

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-18144320

http://www.nytimes.com/2012/06/17/jobs/take-breaks-regularly-to-stay-on-schedule-workstation.html?_r=0

http://www.alternet.org/story/154518/why_we_have_to_go_back_to_a_40-hour_work_week_to_keep_our_sanity

https://www.gov.uk/maximum-weekly-working-hours/overview